7 stycznia 2019

Oferta

Obsługa księgowa:

Oferujemy usługi księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzonych w dowolnej formie prawnej. Rozliczamy Ryczałt Ewidencjonowany, Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Księgi Handlowe zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, tym m.in.:

 • Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji Ksiąg Handlowych, Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu Ewidencjonowanego, Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), Przygotowywanie zestawienia obrotów i sald,
 • Sporządzanie rachunku wyników, bilansu aktywów i pasywów,
 • Zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń działalności,
 • Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi oraz GUS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Obsługa kadrowo – płacowa:

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych. Naliczamy wynagrodzenia Twoich pracowników, rozliczamy ZUS. Zgodnie z Twoimi potrzebami przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, a także prowadzimy akta osobowe. W ramach Obsługi Pracowników oferujemy m.in.:

 • Naliczanie list płac dla pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Ustalanie prawa do urlopów wraz z prowadzeniem kartoteki urlopowej
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, inne)
 • Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dla pracowników Klienta
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R
 • Przygotowanie rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Wsparcie w biznesie:

 • Pomoc przy zakładaniu i rejestracji Firm
 • Reprezentację Klienta przed urzędami takimi jak urząd skarbowy, statystyczny, organami kontroli skarbowej, ZUS, PIP, KRS i sądami,
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych, leasingowych oraz współpraca z Instytucjami w zakresie kompletowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu,
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych
 • Opracowywanie Biznes Planu, wniosków do Urzędu Pracy
Doskonała
Na podstawie 10 opinii
Magda Zoltowska
Magda Zoltowska
2023-05-06
Rzetelne biuro, dobry kontakt, ogromna wiedza. Polecam!
AGNIESZKA Z-L
AGNIESZKA Z-L
2021-08-19
Polecam Biuro Rachunkowe LUKRE. Pełen profesjonalizm.
Kasia Raj
Kasia Raj
2020-10-07
Polecam Biuro Rachunkowe Lukre Monika Kluk. Obsługa na najwyższym poziomie, profesjonalne podejście do klienta. Rzetelne rozliczenia firm i ogromna wiedza na temat podatków. Naprawdę warto zaufać.
Agnieszka
Agnieszka
2020-03-18
Najlepsze biuro księgowe na jakie trafiłam. Super dziewczyny. Polecam!